top of page

Coachning

Coachning handlar om att hjälpa människor att nå en förändring och att komma i balans.

pexels-cottonbro-4098232.jpg
20180715_140542.jpg

NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) 

Är en form av visualisering som sker under avslappning och kan även förklaras som en lätt hypnos. Vad jag gör är att jag granskar hur du kommunicerar med dig själv då detta påverkar din självbild och dina känslor. Det görs för att veta vilka metoder du kan lära dig för att kunna påverka ditt tillstånd i nuet.

NLP är en vanligt förekommande och fungerande teknik som idrottsvärlden använt sig av i många år. Det även en teknik som exempelvis kan vara en bra om du vill få hjälp med att jobba med minnen och fobier. 

Basmedicin 

Kurs i basmedicin på Axelsons Institute som fokuserar främst på att få allmänmedicinska kunskaper i anatomi och fysiologi. Det jag använder mig av från denna kursen är kunskapen kring kroppens uppbyggnad hela vägen från cellnivå för att bland annat kunna göra en säkrare bedömning kring vilken behandling en person behöver baserat på exempelvis symptom och tidigare fastställda diagnoser. 

Min bakgrund

Coachning handlar om att hjälpa människor att nå en förändring och att komma i balans. För mig handlar coachning om att vi utgår från dina behov och använda metoder som är specifikt anpassade för vad just du behöver.

 

Inom coachning kan man välja att fokusera på arbetslivet eller privatlivet men det är även vanligt att utgå från en kombination av båda två, detta för att man då ser till människors hela livssituation. Båda delar är lika viktiga för att finna balans i livet, psykiskt så väl som fysiskt.

Jag har erfarenhet att arbeta med flera olika metoder för att uppnå just den förändringen du strävar efter utifrån dina behov och metoderna som jag är utbildad inom är: 

Stress och friskvårdsterapeut med KBT 
- Kognitiv metod med mindfulness som grundar sig i den kognitiva triangeln med de tre hörnen: känslor, beteende och tankar. Detta är även en metod som fungerar bra för att hjälpa personer att göra en personlig utvecklingsresa.

Inom coachning kan teorier från TA (transaktionsanalys) och även KBT -(kognitiva metoder) användas för att på ett djupare plan kunna hjälpa människor. Från TA används filosofiska antaganden som handlar om att:

  • En positiv livsinställning

  • Varje människa har förmågan att tänka

  • Människor fattar beslut om sitt öde och dessa beslut kan förändras. 

bottom of page